Ekonomi

Ticarete ilişkin ‘torba kanun teklifi’ TBMM’ye sunuldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Odalar ve Borsalar Kanunu, Bazı Kanunlar ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Önerge ile kooperatifler, kooperatif birlikleri, merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği genel kurul toplantılarında görevlendirilen ilgili bakanlık temsilcilerine Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutarı geçmemek üzere net ücret ödenecek. 1200 gösterge sayısı ile memur aylık katsayısı çarpılarak bulunacak fiyat.

Kooperatif ve üst kuruluşları olan kooperatifin yönetim kurulu üyeleri; Kooperatif Bilgi Sisteminin kurulmasını takip eden 1 yıl içerisinde ticaret sicil kayıtlarını, mali tablolarını, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı belgelerini, ortakların kimlik, bağlantı, pay ve ödemelerine ilişkin bilgileri sisteme aktaracaktır. (KOOPBİS). Bu süre Ticaret Bakanlığı tarafından 6 aya kadar uzatılabilir.

Serbest bölgelerde, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu doğal gaz altyapısını kurmak, işletmek, kamu ve özel kuruluşlardan doğal gaz satın almak, bölge içinde dağıtmak ve satmak işletmecinin yetki ve sorumluluğunda olacaktır. İşletmecinin izni olmadan başka bir yerden doğalgaz ihtiyacı karşılanamaz ve bu amaçla münferit olarak tesis kurulamaz. Bu kararın uygulanmasına ilişkin bölge içi doğal gaz dağıtımı ve satışı nedeniyle kullanıcılardan tahsil edilecek miktarın üst sınırı Ticaret Bakanlığı tarafından yönetmelikle düzenlenecek.

İşletmecinin talebi ve bölgede faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketinin kabulü ile doğal gaz dağıtım şirketleri, Enerji Piyasası Mevzuatı ile belirlenen şartlar kapsamında serbest bölgeler içerisinde doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunabilecektir. Belediye, serbest bölgelerde şebekeye yatırım yaparak veya şebekeyi mülkiyetiyle birlikte devralarak. İşletmeci tarafından doğal gaz faaliyetlerinin yürütüldüğü serbest bölgelerde, doğal gaz iletim ve dağıtım lisansı sahibi şirketlerin herhangi bir hak, yetki ve sorumluluğu olmayacaktır.

Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından doğal gaz şebeke yatırımı yapılan serbest bölgelerde, işletmecilerin bölge içi doğal gaz dağıtım ve satış yetkisi doğal gaz dağıtım şirketlerine devredilmiş sayılacaktır.

Vergi borcu bilgileri kapatılan ticaret odası üyelerinin üyelikleri askıya alınabilir. Her yılın Ocak ayında güncelleme çalışması yapan odalar, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alacakları kapatılan yükümlülük bilgilerine istinaden ilgili üyeyi yönetim kurulu kararı ile görevden uzaklaştırabilecek ve aidat tahakkukunu durdurabilecek. Bu üyenin ticaret sicili açık olduğu sürece oda üyeliği devam eder.

haber-senkaya.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu