Ekonomi

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
24.05.2024
Genel Kurul Tarihi
27.06.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SANCAKTEPE
Adres
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi.
2 – 2023 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 – 2023 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
4 – 2023 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması.
5 – Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul onayına sunulması.
6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması.
7 – 2023 yılı kâr dağıtımı hakkında Yönetim Kurulunun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması.
8 – Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve kendilerine ödenecek huzur hakkının tespiti.
9 – Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
10 – Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması.
11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliğine istinaden, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulması.
12 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması.
13 – Temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti ve Gündem Maddeleri ve Vekaletname.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
2023 Invitation To Ordinary General Assembly Meeting and Agenda.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
General Assembly Information Note_2023.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_2023.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu, 24 Mayıs 2024 tarihli kararı ile 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurulu’nun, 27 Haziran 2024 Perşembe günü saat 11:00’de Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir. SPK mevzuatı gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülecek konular ile ilgili hazırlanmış olan Olağan Genel Kurul Daveti, Gündem Maddeleri, Vekaletname ve Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte bulunmaktadır.


Açıklamanın ingilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu